Sumeček africký (keříčkovec červenolemý, Clarias gariepenus) je sladkovodní ryba, která se s úspěchem chová v nádržích s cirkulující vodou. Sumeček ze Stračova tak pochází z pečlivě hlídaného místního chovu šetrného k životnímu prostředí. Maso sumečka afrického patří mezi ta nejkvalitnější. Je šťavnaté, pevné, při kulinářské úpravě se nerozpadá. Hodí se tak pro všechny způsoby zpracování: vaření, pečení, grilování a úpravy na přírodní způsob. Za lahůdku je považováno uzené maso. Velkou předností sumečka afrického je, že filety jsou bez kostí a bez typického rybího zápachu. Jeho maso je velmi chutné a jemné a je ceněno i pro nízký obsah tuku (do 4%) a vysoký obsah bílkovin (až 18%). 

Recirkulační akvakulturní systém

Tato technologie se v České republice rozšiřuje. K jejím výhodám patří to, že voda cirkuluje v uzavřeném okruhu, čímž se vyloučí riziko kontaminace vody těžkými kovy nebo hospodářskými splašky, které mohou negativně ovlivnit kvalitu rybího masa.
Ryba je chována v otevřených nádržích s průběžnou výměnou vody. Veškerá voda ze systému je sbírána potrubím, čištěna v mechanických sítových filtrech a zbavována všech případných příměsí a nečistot v biologickém filtru. Systém je dále napojen na zásobování kyslíkem a případný dohřev vody - sumeček je původem z Afriky a vyžaduje teplou vodu.
Krmení je řízené, s přesným dávkováním potřebných živin. Je tak minimalizován odpad a znečištění vody. Tento způsob chovu je šetrný k životnímu prostředí a nezatěžuje odpady z produkce okolí.

Rybí farma Stračov

Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. je vlastníkem střediska Stračov, kde byl do roku 2009 areál, který se využíval pro chov skotu. Od roku 2009 – 2017 byl tento areál, umístěný téměř v centru obce opuštěn. V roce 2018 byl připraven projekt a podán do výzvy Operačního programu rybářství.
Vzniklý brownfield, byl díky společnému zájmu vedení společnosti využit pro akvakulturní chov sladkovodní ryby sumečka afrického, jehož produkce byla zahájena v roce 2019. Celá realizace si vyžádala projednávání u příslušných místních a krajských úřadů, která vyústila ve změnu užívání objektu. V roce 2020 byl systém rozšířen do současných tří akvakulturních systémů.

Kuchařka

Sumeček africký - kuchařka ke stažení

Aktuality

Objednávka sumečka afrického

Objednávky přijímáme vždy 2 dny předem do 12 hodin na e-mailu objednavky@mzanyas.cz nebo na tel. 495 448 000.

Projekty EU

Operační program rybářství

Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán OP Rybářství jako poskytovatel dotace rozhodl o poskytnutí dotace společnosti Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. na tyto projekty v rámci 19. výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

Opatření: 5.3 Investice do zpracování produktů
Název projektu: Zpracovna ryb - Stračov
Popis projektu: Výstavba moderní zpracovny ryb a pořízení kompletního vybavení, určeného ke zpracování ryb.  

Cíle a výsledky projektu: Vybudování moderní zpracovny ryb za účelem využívání pouze této vlastní budovy. 
 

 

Evropská unie, Evropský námořní a rybářský fond, Operační program rybářství

Ministerstvo zemědělství

Operační program rybářství

Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán OP Rybářství jako poskytovatel dotace rozhodl o poskytnutí dotace společnosti: Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. na projekt v rámci Operačního programu Rybářství 2014 – 2020, priority Unie 3.

Opatření: Sledovatelnost produktu
Číslo projektu: CZ.10.3.107/3.2/0.0/16_006/0001287
Název projektu: Sledovatelnost produktu Stračov
Cíl projektu: Pořízení a nákup zařízení za účelem zlepšení sledovatelnosti produktu rybolovu a akvakultury.

Evropská unie, Evropský námořní a rybářský fond, Operační program rybářstvíMinisterstvo zemědělství

Operační program rybářství

Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán OP Rybářství jako poskytovatel dotace rozhodl o poskytnutí dotace společnosti Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. na tyto projekty v rámci 13. výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

Opatření: 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním 
Název projektu: Recirkulační akvakulturní systém – Stračov II. etapa 
Popis projektu: Pořízena kompletní technologie k chovu ryb, která se bude skládat s 18 nádrží o celkovém objemu 2 x 103 m3
Cíle a výsledky projektu: Vybudování moderních recirkulačních zařízení a průtočných systémů s dočišťováním k produkci kvalitních ryb, nárůst produkce ryb z těchto zařízení. Na projekt je poskytována podpora Evropské unie - Evropský námořní a rybářský fond.

Evropská unie, Evropský námořní a rybářský fond, Operační program rybářstvíMinisterstvo zemědělství

Operační program rybářství

Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán OP Rybářství jako poskytovatel dotace rozhodl o poskytnutí dotace společnosti Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. na tyto projekty v rámci 12. výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020, priority Unie 2.

Opatření: 2.2. a) Investice do akvakultury
Název projektu: Nákup rybářského vybavení – Stračov
Popis projektu: V rámci projektu jsou pořizovány technologie/zařízení a vybavení pro chov ryb v rybnících, líhních a sádkách. Údržba rybníků a jejich okolí.
Cíle a výsledky projektu: Zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje. Na projekt je poskytována podpora Evropské unie - Evropský námořní a rybářský fond.

Evropská unie, Evropský námořní a rybářský fond, Operační program rybářstvíMinisterstvo zemědělství

Operační program rybářství

Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán OP Rybářství jako poskytovatel dotace rozhodl o poskytnutí dotace společnosti Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. na tyto projekty v rámci 11. výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

Opatření: 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním 
Název projektu: Recirkulační akvakulturní systém – Stračov 
Popis projektu: Pořízena kompletní technologie k chovu ryb, která se bude skládat s 12 nádrží o celkovém objemu 103 m3.
Cíle a výsledky projektu: Vybudování moderních recirkulačních zařízení a průtočných systémů s dočišťováním k produkci kvalitních ryb, nárůst produkce ryb z těchto zařízení. Na projekt je poskytována podpora Evropské unie - Evropský námořní a rybářský fond.

Evropská unie, Evropský námořní a rybářský fond, Operační program rybářstvíMinisterstvo zemědělství

Operační program rybářství

Opatření: 2.6 Opatření pro posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury
Číslo projektu: CZ.10.2.104/2.6/0.0/21_020/0001432 
Název projektu: Posílení konkurenceschopnosti podniku akvakultury
Cíl projektu: Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a veřejného zdraví a bezpečnosti.

Evropská unie, Evropský námořní a rybářský fond, Operační program rybářstvíMinisterstvo zemědělství

Operační program rybářství

Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán OP Rybářství jako poskytovatel dotace rozhodl o poskytnutí dotace společnosti: Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. na projekt v rámci Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

Opatření: Propagační kampaně 
Číslo projektu: CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001153 
Název projektu: Den ryby
Cíl projektu: Široká informovanost spotřebitele v návaznosti na požadavky zdravé výživy a zdravého životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury.

Evropská unie, Evropský námořní a rybářský fond, Operační program rybářstvíMinisterstvo zemědělství

Operační program rybářství

Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán OP Rybářství jako poskytovatel dotace rozhodl o poskytnutí dotace společnosti: Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. na projekt v rámci Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

Opatření: 5.3 Investice do zpracování produktů 
Číslo projektu: CZ.10.5.110/5.3/0.0/21_019/0001380 
Název projektu: Pořízení nákladního auta s chladícím zařízením
Cíl projektu: Podpora investic do odvětví zpracování a uvádění na trh
Anotace projektu: Projekt byl zrealizován z důvodu nákupu nákladního auta do 3,5t s chladícím zařízením a nákupu vysokotlakého čističe s příslušenstvím, navíjecím bubnem a vysokotlakou hadicí a přepravních beden. Nákup byl zrealizován pro zlepšení hygieny a bezpečnosti pracovních podmínek.

Evropská unie, Evropský námořní a rybářský fond, Operační program rybářstvíMinisterstvo zemědělství