Projekty EU

Operační program rybářství

Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán OP Rybářství jako poskytovatel dotace rozhodl o poskytnutí dotace společnosti Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. na tyto projekty v rámci 19. výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

Opatření: 5.3 Investice do zpracování produktů
Název projektu: Zpracovna ryb - Stračov
Popis projektu: Výstavba moderní zpracovny ryb a pořízení kompletního vybavení, určeného ke zpracování ryb.  

Cíle a výsledky projektu: Vybudování moderní zpracovny ryb za účelem využívání pouze této vlastní budovy. 
 

 

Evropská unie, Evropský námořní a rybářský fond, Operační program rybářství

Ministerstvo zemědělství

Operační program rybářství

Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán OP Rybářství jako poskytovatel dotace rozhodl o poskytnutí dotace společnosti: Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. na projekt v rámci Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

Opatření: 5.3 Investice do zpracování produktů 
Číslo projektu: CZ.10.5.110/5.3/0.0/21_019/0001380 
Název projektu: Pořízení nákladního auta s chladícím zařízením
Cíl projektu: Podpora investic do odvětví zpracování a uvádění na trh
Anotace projektu: Projekt byl zrealizován z důvodu nákupu nákladního auta do 3,5t s chladícím zařízením a nákupu vysokotlakého čističe s příslušenstvím, navíjecím bubnem a vysokotlakou hadicí a přepravních beden. Nákup byl zrealizován pro zlepšení hygieny a bezpečnosti pracovních podmínek.

Evropská unie, Evropský námořní a rybářský fond, Operační program rybářstvíMinisterstvo zemědělství

Operační program rybářství

Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán OP Rybářství jako poskytovatel dotace rozhodl o poskytnutí dotace společnosti: Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. na projekt v rámci Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

Opatření: Propagační kampaně 
Číslo projektu: CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001153 
Název projektu: Den ryby
Cíl projektu: Široká informovanost spotřebitele v návaznosti na požadavky zdravé výživy a zdravého životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury.

Evropská unie, Evropský námořní a rybářský fond, Operační program rybářstvíMinisterstvo zemědělství

Operační program rybářství

Opatření: 2.6 Opatření pro posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury
Číslo projektu: CZ.10.2.104/2.6/0.0/21_020/0001432 
Název projektu: Posílení konkurenceschopnosti podniku akvakultury
Cíl projektu: Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a veřejného zdraví a bezpečnosti.

Evropská unie, Evropský námořní a rybářský fond, Operační program rybářstvíMinisterstvo zemědělství

Operační program rybářství

Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán OP Rybářství jako poskytovatel dotace rozhodl o poskytnutí dotace společnosti Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. na tyto projekty v rámci 13. výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

Opatření: 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním 
Název projektu: Recirkulační akvakulturní systém – Stračov II. etapa 
Popis projektu: Pořízena kompletní technologie k chovu ryb, která se bude skládat s 18 nádrží o celkovém objemu 2 x 103 m3
Cíle a výsledky projektu: Vybudování moderních recirkulačních zařízení a průtočných systémů s dočišťováním k produkci kvalitních ryb, nárůst produkce ryb z těchto zařízení. Na projekt je poskytována podpora Evropské unie - Evropský námořní a rybářský fond.

Evropská unie, Evropský námořní a rybářský fond, Operační program rybářstvíMinisterstvo zemědělství

Operační program rybářství

Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán OP Rybářství jako poskytovatel dotace rozhodl o poskytnutí dotace společnosti Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. na tyto projekty v rámci 12. výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020, priority Unie 2.

Opatření: 2.2. a) Investice do akvakultury
Název projektu: Nákup rybářského vybavení – Stračov
Popis projektu: V rámci projektu jsou pořizovány technologie/zařízení a vybavení pro chov ryb v rybnících, líhních a sádkách. Údržba rybníků a jejich okolí.
Cíle a výsledky projektu: Zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje. Na projekt je poskytována podpora Evropské unie - Evropský námořní a rybářský fond.

Evropská unie, Evropský námořní a rybářský fond, Operační program rybářstvíMinisterstvo zemědělství

Operační program rybářství

Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán OP Rybářství jako poskytovatel dotace rozhodl o poskytnutí dotace společnosti Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. na tyto projekty v rámci 11. výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

Opatření: 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním 
Název projektu: Recirkulační akvakulturní systém – Stračov 
Popis projektu: Pořízena kompletní technologie k chovu ryb, která se bude skládat s 12 nádrží o celkovém objemu 103 m3.
Cíle a výsledky projektu: Vybudování moderních recirkulačních zařízení a průtočných systémů s dočišťováním k produkci kvalitních ryb, nárůst produkce ryb z těchto zařízení. Na projekt je poskytována podpora Evropské unie - Evropský námořní a rybářský fond.

Evropská unie, Evropský námořní a rybářský fond, Operační program rybářstvíMinisterstvo zemědělství

Operační program rybářství

Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán OP Rybářství jako poskytovatel dotace rozhodl o poskytnutí dotace společnosti: Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. na projekt v rámci Operačního programu Rybářství 2014 – 2020, priority Unie 3.

Opatření: Sledovatelnost produktu
Číslo projektu: CZ.10.3.107/3.2/0.0/16_006/0001287
Název projektu: Sledovatelnost produktu Stračov
Cíl projektu: Pořízení a nákup zařízení za účelem zlepšení sledovatelnosti produktu rybolovu a akvakultury.

Evropská unie, Evropský námořní a rybářský fond, Operační program rybářstvíMinisterstvo zemědělství

Program rozvoje venkova

Operace: 16.2.1 - Podpora vývoje nových produktu, postupu a technologií v zemědělské prvovýrobě  
Název projektu: Implementace principu variabilního hnojení a aplikace pesticidu  
Cíl operace: Podpora inovací v zemědělské prvovýrobě  

Popis projektu: Projekt se opírá o spolupráci zemědělského podniku a univerzitního pracoviště ČZU Praha za účelem inovovat technku a postupy ochrany rostlin a hnojení dusikatými hnojivy. Moderní strojové a přístorojové vybavení bylo zakoupeno za účelem zajištění precizní apliace hnojiv a herbicidů.  
Projektem byly zakoupeny: postřikovač, rozmetadlo průmyslových hnojiv, N – senzor, výnosoměry  
Místo realizace: Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.  
Odkaz: Projekty spolupráce PRV

Evropská unieMinisterstvo zemědělství

Program rozvoje venkova

Operace: 4.1.1 - Investice do zemědělských podniků  
Název projektu: ZAS Mžany, a.s. - secí stroj pro přesný výsev  
Cíl operace: Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku  

Popis projektu: Projektem byl zakoupen secí stroj pro přesné založení porostu cukrovky. Systém je doplněn o automatické řízení traktoru pomocí GPS.  
Místo realizace: Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.  
Odkaz: Projekty spolupráce PRV

Evropská unieMinisterstvo zemědělství