O nás

Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. byla založena 10. 7. 1996. Zabývá se rostlinnou a živočišnou výrobou.

V rostlinné výrobě je prioritou pěstování pšenice ozimé, cukrovky a ječmene jarního. Dále se pěstují plodiny pro výrobu krmiv - skot (vojtěška, jetel, kukuřice, hrách) a dlouhodobě se podnik věnuje pěstování množitelských porostů obilovin pro výrobu osiv.

V živočišné výrobě se společnost zaměřuje na chov národního plemene – Český strakatý skot, který je chován na nejvyšší úrovni, tzn. jedná se o šlechtitelský chov, jehož potomstvo chovají v Kazachstánu, Uzbekistánu, Srbsku, Turecku, Polsku, Tunisu a na Ukrajině.

Od roku 2018 se společnost věnuje chovu akvakulturních ryb se zaměřením na sumečka afrického, který je chován od samotného výtěru až po finální produkt – rybí fileta bez kosti. Tyto rybí výrobky jsou zpracovávány ve vlastním potravinářském provozu.

V roce 2022 se Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. stala největším chovatelem těchto ryb v České republice. Výrobky z této chutné ryby dodávány do škol, nemocnic, domovů pro seniory a je možné je objednat prostřednictvím webových stránek.

Zemědělská akciová společnost Mžan, a.s. se věnuje také spolupráci se zemědělskými univerzitami na výzkumných projektech. Dbá na pestrost krajiny a rozumné používání  přípravků na ochranu rostlin.

V neposlední řadě společnost klade velký důraz na prezentaci rozmanitosti a krásy zemědělské činnosti široké veřejnosti na konaných otevřených dnech pod názvem „Zemědělský den Mžany“ a „Den ryby“, které jsou hojně navštěvovány laickou i odbornou veřejností a také žáky základních a středních škol, kterým je přiblížena práce v zemědělství.