Aktuality


Úřední deska - přihlášení pro akcionáře

Rostlinná výroba

Tržní plodiny

Pšenice ozimá500 ha
Ječmen ozimý70 ha
Ječmen jarní120 ha
Cukrová řepa245 ha
Řepka ozimá200 ha
Semínko30 ha

Krmné plodiny

Pšenice100 ha
Kukuřice siláž190 ha
Kukuřice zrno50 ha
Vojtěška setá110 ha
Jetel30 ha
Louky150 ha


Program rozvoje venkova

Operace: 16.2.1 - Podpora vývoje nových produktu, postupu a technologií v zemědělské prvovýrobě
Název projektu: Implementace principu variabilního hnojení a aplikace pesticidu
Cíl operace: Podpora inovací v zemědělské prvovýrobě

Popis projektu: Projekt se opirá o spolupráci zemědělského podniku a univerzitního pracoviště ČZU Praha za účelem inovovat technku a postupy ochrany rostlin a hnojení dusikatými hnojivy. Moderní strojové a přístorojové vybavení bylo zakoupeno za účelem zajištění precizní apliace hnojiv a herbicidů.
Projektem byly zakoupeny: postřikovač, rozmetadlo průmyslových hnojiv, N – senzor, výnosoměry
Místo realizace: Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.
Odkaz: Projekty spolupráce PRV

Evropská unie EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ


Operace: 4.1.1 - Investice do zemědělských podniků
Název projektu: ZAS Mžany, a.s. - secí stroj pro přesný výsev
Cíl operace: Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku

Popis projektu: Projektem byl zakoupen secí stroj pro přesné zakložení porostu cukrovky. Systém je doplněn o automatické řízení traktoru pomocí GPS.
Místo realizace: Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.
Odkaz: Projekty spolupráce PRV

Evropská unie EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ


Vedoucí

Ing. Lukáš Hašek
hasek@mzanyas.czŽivočišná výroba

Skot

Chov českého strakatého skotu,
uznaný šlechtitelský chov.
Produkce mléka a hovězího masa.
600 dojnic, celkem 1750 kusů skotu,
volné ustájení, stlaný provoz ve všech kategoriích.

Ryby

Chov sumečka afrického.
Zpracovna filet.

Doplňkový program

Chov drůbeže na maso - alternativně chov kachen nebo brojlerových kuřat.

Operační program Rybářství

Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán OP Rybářství jako poskytovatel dotace rozhodl o poskytnutí dotace společnosti Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. na tyto projekty v rámci 11. výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

Opatření: 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním
Název projektu: Recirkulační akvakulturní systém – Stračov
Popis projektu: Pořízena kompletní technologie k chovu ryb, která se bude skládat s 12 nádrží o celkovém objemu 103 m3.
Cíle a výsledky projektu: Vybudování moderních recirkulačních zařízení a průtočných systémů s dočišťováním k produkci kvalitních ryb, nárůst produkce ryb z těchto zařízení. Na projekt je poskytována podpora Evropské unie - Evropský námořní a rybářský fond.


Evropská unie MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

Operační program Rybářství

Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán OP Rybářství jako poskytovatel dotace rozhodl o poskytnutí dotace společnosti Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. na tyto projekty v rámci 12. výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020, priority Unie 2.

Opatření: 2.2. a) Investice do akvakultury
Název projektu: Nákup rybářského vybavení – Stračov
Popis projektu: V rámci projektu jsou pořizovány technologie/zařízení a vybavení pro chov ryb v rybnících, líhních a sádkách. Údržba rybníků a jejich okolí.
Cíle a výsledky projektu: Zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje. Na projekt je poskytována podpora Evropské unie - Evropský námořní a rybářský fond.


Evropská unie MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství


Vedoucí

Ing. Veronika Petrovajová
petrovajova@mzanyas.czVe střediscích Mžany, Sovětice a Třesovice chováme 1750 kusů skotu.

Naše technika

Traktory Case

Fendt, Zetor

GPS navigace

a výnosové mapy

Secí technika

Väderstad, Kverneland

Postřikovače

Mamut, Napa

Sklízecí stroje

Class Lexion, Class Jaguar

Nakladače

JCB,GiantVedoucí

Aleš Krátký
kratky@mzanyas.cz

Služby

 • Linka na sklizeň,

  drcení a uskladnění vlhkého kukuřičného zrna pro prasata a skot

 • Silážování do vaku

  lisem AMITY 914T/3000S a AMITY SMP 10/3000S - ekologické uskladnění bez nebezpečí výtoku silážních šťáv

 • Sklizeň pícnin a kukuřice

  řezačkami Claas Jaguár 870 - senáže jetelové, vojtěškové, travní, jetelotravní, GPS obiloviny,hrách a bob

 • Kukuřice na siláž a LKS

 • Lisování slámy a sena

  lisem Krone-Big Pak 1290 XC HDP s Prechopem

 • Prodej konzervantů

  Nabízíme širokou škálu ověřených konzervantů od firmy Bioferm CZ s.r.o., jak chemické tak i biologickéVedoucí

Jan Kleček
klecek@mzanyas.cz
www.agrohelp.webnode.cz

Kontakt

Společnost

Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.

Mžany 14, 503 15 Nechanice

IČ: 252 53 867, DIČ: CZ25253867

Telefon: +420 495 448 000

Fax: +420 495 447 335

Email : info@mzanyas.cz

Vedoucí zaměstnanci

Ing. Luděk Homoláč, Ph.D. - ředitel

Email : homolac@mzanyas.czIng. Marcela Doležalová - ekonomka

Email : dolezalova@mzanyas.czIng. Lukáš Hašek - rostlinná výroba

Email : hasek@mzanyas.cz

Ing. Veronika Petrovajová - živočišná výroba

Email : petrovajova@mzanyas.czAleš Krátký - mechanizace

Email : kratky@mzanyas.czJan Kleček - služby

Email : klecek@mzanyas.cz