Demonstrační farma

Demofarma Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. se svým programem seminářů a polních dnů zaměřuje na dva významné směry současných trendů v zemědělství. Jedná se o komponenty pro podporu rozhodování na základě sběru informací. Tradiční rozhodování, založené na zkušenostech, bude stále více doplňováno informacemi a algoritmy vycházejícími z naměřených dat. Významný nárůst a především přijetí Smart technologií, které integrují BIG data, technologie IoT, analytické nástroje, bezdrátovou komunikaci a senzorovou techniku, bude předpokladem významné úspory vstupů, protože cesta k akceptaci spočívá v přidané hodnotě sdílených dat.

Druhým směrem je důraz na zavádění technologií a pěstebních systémů, které zajišťují efektivní hospodaření s vodou, přispívající k omezení degradačních procesů půdy a přispívají k dlouhodobému a setrvalému využívání půdy a krajiny. Postupy spočívají v podpoře lokálně cílených zásahů a zpracování půdy. Je potřeba zdůraznit, že v uvedeném konceptu se hledají inovativní postupy přes uplatnění orebné technologie.  
Poznatky vycházejí z dlouhodobé spolupráce mezi zemědělskou společností Mžany a Českou zemědělskou univerzitou v Praze.

 

 


Aktuality

Projekt probíhá za podpory Ministerstva zemědělství v rámci dotačního programu 9.F.m. Demonstrační farmy.

Ministerstvo zemědělstvíMinisterstvo zemědělství