Aktuality


Živočišná výroba


Skot

 • Chov českého strakatého skotu, uznaný
  šlechtitelský chov


 • produkce mléka a hovězího masa

 • 600 dojnic, celkem 1750 kusů skotu všech kategorií

 • volné ustájení, stlaný provoz ve všech kategoriích

 • Střediska

  • Mžany - dojený skot (krávy)

  • Sovětice - mladý skot a suchostojné krávy

  • Třesovice - výkrm býků

Ryby

 • Operační program Rybářství
 • Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán OP Rybářství jako poskytovatel dotace rozhodl o poskytnutí dotace společnosti Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. na tyto projekty v rámci 11. výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020:
 • Opatření: 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním

 • Název projektu: Recirkulační akvakulturní systém – Stračov

 • Popis projektu: Pořízena kompletní technologie k chovu ryb, která se bude skládat s 12 nádrží o celkovém objemu 103 m3
 • Cíle a výsledky projektu: Vybudování moderních recirkulačních zařízení a průtočných systémů s dočišťováním k produkci kvalitních ryb, nárůst produkce ryb z těchto zařízení.
 • Na projekt je poskytována podpora Evropské unie - Evropský námořní a rybářský fond.
Evropská unie
Evropský námořní a rybářský fond


Doplňkový program

 • chov drůbeže na maso

 • alternativně chov kachen nebo brojlerových kuřat

Vedoucí: Ing. František Šitler - sitler@mzanyas.cz


  Úřední deska - přihlášení© ZAS Mžany, a.s., 2019