Aktuality
Rostlinná výroba


Tržní plodiny

Pšenice ozimá500 ha
Ječmen ozimý70 ha
Ječmen jarní120 ha
Cukrovka245 ha
Řepka ozimá200 ha
Semínko30 ha

Krmné plodiny

Pšenice100 ha
Kukuřice siláž190 ha
Kukuřice zrno50 ha
Vojtěška setá110 ha
Jetel30 ha
Louky150 ha

Program rozvoje venkova


Operace: 16.2.1 - Podpora vývoje nových produktu, postupu a technologií v zemědělské prvovýrobě
 • Název projektu: Implementace principu variabilního hnojení a aplikace pesticidu
 • Cíl operace: Podpora inovací v zemědělské prvovýrobě

 • Popis projektu: Projekt se opirá o spolupráci zemědělského podniku a univerzitního pracoviště ČZU Praha za účelem inovovat technku a postupy ochrany rostlin a hnojení dusikatými hnojivy. Moderní strojové a přístorojové vybavení bylo zakoupeno za účelem zajištění precizní apliace hnojiv a herbicidů.
 • Projektem byly zakoupeny: postřikovač, rozmetadlo průmyslových hnojiv, N – senzor, výnosoměry
 • Místo realizace: Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.
 • Odkaz: Projekty spolupráce PRV
Evropská unie

Operace: 4.1.1 - Investice do zemědělských podniků
 • Název projektu: ZAS Mžany, a.s. - secí stroj pro přesný výsev
 • Cíl operace: Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku

 • Popis projektu: Projektem byl zakoupen secí stroj pro přesné zakložení porostu cukrovky. Systém je doplněn o automatické řízení traktoru pomocí GPS.
 • Místo realizace: Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.
 • Odkaz: Projekty spolupráce PRV
Evropská unie

Vedoucí: Ing. Jan Vratislav - vratislav@mzanyas.cz


  Úřední deska - přihlášení© ZAS Mžany, a.s., 2019